Bij Akwart Experience kunnen zowel PO als MO scholen terecht voor een cultureel verantwoord en leuk uitstapje. Het programma is ongeveer gelijk voor beide categorie scholen: Na ontvangst krijgt de hele groep uitleg over hoe je nou eigenlijk een spannende foto maakt. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Daarna gaan de leerlingen in groepjes van ca.  4 à 5 leerlingen 60 minuten aan de slag met een tablet of eigen device om leuke foto’s te maken. Ze doen dat aan de hand van een opdrachtenkaart die houvast biedt om in het museum toe te passen wat ze in de inleiding hebben geleerd.

Na de rondgang door het museum gaat ieder groepje bepalen wat ze de leukste foto vindt. Alle groepjes presenteren hun gekozen foto aan hun klasgenoten en kunnen daarbij ook verwoorden en beargumenteren waarom zij juist dat de leukste foto vinden.

De workshop sluit aan bij de SLO-kerndoelen 54, 55 en 56 (kunstzinnige oriëntatie).

Praktische informatie

Alles bij elkaar duurt het programma ca. 2 uur. Wij hebben iedere woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur gereserveerd voor schoolactiviteiten. Neem contact op met Akwart om een datum af te spreken.

We verwachten van de school, dat er naast de leerkracht, nog minimaal 1 andere begeleider meekomt. Het meest ideale is als er evenveel begeleiders als groepjes zijn. Dan is het leerrendement het hoogst. 

Mochten er andere wensen zijn, dan denken wij graag mee. Bel of mail in dat geval gerust. 

Kosten

Voor MO scholen zijn de kosten 8,75 euro per leerling en begeleiders. 

Voor PO scholen zijn de kosten 7,50 euro per leerling en begeleiders.

STEL EEN VRAAG